TALENTONTWIKKELING BIJ BEDRIJVEN

Bij strategisch talentmanagement in het bedrijfsleven gaat het om de afstemming tussen de behoefte aan talent voor sleutelfuncties in de organisatie en de beschikbaarheid van dit talent.

Lees meer

TALENTONTWIKKELING BIJ SECTOREN, BRANCHEORGANISATIES EN (SEMI-)OVERHEID

De opkomst van strategisch talentmanagement is al een aantal jaar zichtbaar. Een duidelijke lange termijnvisie en behoud van de kenniseconomie zijn hiervoor belangrijke drijfveren.

Lees meer